Obostrano prihvatljivo

Rešenje mora biti obostrano prihvatljivo

Kada sudija proceni da je predmet medijabilan ili kada je to propisano zakonom, on uputi predmet Centru za posredovanje, nakon čega se kontaktiraju obe strane radi provere da li su saglasne da svoj spor pokušaju rešiti u postupku posredovanja. Da bi se postupak posredovanja sproveo, nužno je da obe strane pristanu na takav način rešavanja spora.

Medijator nije sudija, nije arbitar i nema pravo da savetuje stranke.

Njegova uloga je da strankama pomogne da razumeju svoje interese i da stranke zajednički pronađu adekvatno rešenje prihvatljivo za obe strane.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *