Postupak je dobrovoljan

Postupak je dobrovoljan

Strane zajedno biraju medijatora, dogovaraju se oko toka postupka i da li žele da sporazum ima svojstvo izvršne isprave. U posredovanju/medijaciji nema niti pobednika, niti pobeđenih, što je jedna od prednosti u odnosu na sudski postupak, jer u postupku posredovanja, stranke su te koje donose rešenje. Postupak posredovanja traje mnogo kraće i jeftiniji je. Posredovanje je na neki način dopuna sudskom postupku, građanima se pruža mogućnost izbora između rješavanja spornog odnosa putem posredovanja ili u sudskom postupku. Ukoliko ni u postupku medijacije ne uspiju da riješe spor, imaju mogućnost korišćenja sudske zaštite.