Posredovanje u rešavanju sporova (medijacija) je alternativni način rešavanja sporova.

Posredovanju se može pristupiti pre i u toku sudskog postupka, kao i u toku postupka po pravnim lekovima i u toku izvršnog postupka.

Posrednik pomaže stranama u postupku da dođu do zajednički prihvatljivog rešenja i o istom zaključe sporazum, koji ima snagu izvršne isprave.